Etikk

Etikk er morallære, og våre etiske regler handler om ufravikelige prinsipper for tjenestene vi tilbyr. Prinsippene har vi formulert så praktisk rettet vi kan, for det er i praksis den gode yrkesetikken viser seg..

Seriøsitet

Vi representerer utelukkende seriøse oppdragsgivere og kandidater. Partene må være innforstått med at all relevant informasjon skal fremlegges.

Kundefokus

Vi ønsker å etablere langsiktige, gode og lojalitetsbaserte kunderelasjoner. Vi vil alltid planlegge og gjennomføre prosesser som til enhver tid er best for kunden. Kunden medvirker alltid i valg av metoder for å finne kandidater (annonsert prosess, egne kandidater eller søk i markedet).

Avtale med oppdragsgiver

Før igangsetting av et oppdrag signeres en oversiktlig avtale med oppdragsgiver. Avtalen inneholder alle detaljer av betydning for gjennomføring og oppfølging av prosessen.

Behandling

Alle kandidater skal være sikret seriøs og korrekt behandling under hele prosessen, inkludert informasjon om fremdrift og tilgang til Hodejeger Åstveit for eventuelle spørsmål.

Konfidensialitet

Alle kandidater er sikret konfidensiell behandling, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Det er kandidatens ansvar å be om konfidensialitet i sin søknad. Ved ansettelser til offentlige virksomheter følges reglene for disse.

Hentegaranti

Vi henter ingen kandidater hos våre oppdragsgivere før tidligst to år etter sist gjennomførte ansettelse. Unntak kan gjøres dersom en medarbeider på eget initiativ søker annen stilling eller melder seg som kandidat.

Garanti

Viser en ansettelse seg å være feil i løpet av de første 6 månedene og dette skyldes forhold Hodejeger Åstveit burde ha avdekket, vil vi gjennomføre ansettelsesprosessen på ny.