Rekruttering og rådgivning i sammenheng

Du får mer hos oss, lover vi. I det legger vi at du selvsagt får profesjonelle og grundige rekrutteringsprosesser hos Hodejeger Åstveit. Det som skiller oss ut, er kombinasjonen av inngående kjennskap til regionens næringsliv, vårt omfattende nettverk og vår rådgivningskompetanse.

Med mange års erfaring fra hundrevis av utvelgelsesprosesser i bagasjen etablerte Bjørn Åstveit firmaet Hodejeger Åstveit i 2009. I 2016 overtok Camilla Eftevaag som eier og daglig leder, mens Bjørn Åstveit fortsatte som hodejeger i firmaet.
Vi er et blomstrende rekrutteringsbyrå med tre ansatte og en stor kundeportefølje. Vår kjernevirksomhet er rekruttering av ledere og spesialister, og til styreverv. Firmaet er dessuten hyppig benyttet til rådgivning og coaching.
Vi er stolte av vår sertifisering innen rekruttering av DNV-GL.

DSC_0514-Edit

Erfaring og grundighet

Vi har hatt ansvar for mer enn 1400 ansettelsesprosesser, hvorav 600 lederansettelser i offentlig og privat sektor. Vi har gjennomført cirka 5000 intervjuer og gjennomgått rundt 35.000 søknader. Vi er også sertifisert rekrutterer av DNV-GL.

Metodikk og verktøy

Vår rekrutteringsmetodikk er utviklet gjennom 20 år, og består blant annet av behovskartlegging, evne- og personlighetstester, CV-gjennomgang, referansesjekk, intervjurunder og case-oppgaver. Vi bruker alltid bransjens mest anerkjente verktøy til å teste egnethet og personlighet.

Solide kandidatbaser

Vi har omfattende baser med dyktige kandidater klare for leder- og spesialiststillinger, samt styreposisjoner. Basene oppdateres fortløpende.

Nettverk og regional forankring

Lokalkunnskap og nettverk er bygget opp gjennom leveranser av tjenester til 250 bedrifter og institusjoner i Stor-Kristiansand.

Oppfølgingsprogram

Nyansatt og oppdragsgiver følges aktivt og systematisk opp de første seks månedene av ansettelsesforholdet. Kandidater som ikke velges, får ryddige og begrunnede tilbakemeldinger.

Garanti

Vi gir seks måneders garanti mot feilansettelse. Er oppdragsgiver ikke fornøyd, gjør vi rekrutteringsjobben på nytt, uten honorar.

Markedsføring av stillinger

Vi har utviklet effektive annonsepakker med særpreget profil og muligheter for utdypende intervjuer, kandidatpresentasjoner etc. Vi benytter også i utstrakt grad sosiale medier, og tilpasser bruken av dem etter type stillinger som utlyses.

Vidt kundespenn

Våre kunder favner et bredt spekter, fra ingeniørfirmaer og produksjonsvirksomheter til offentlige institusjoner og servicebedrifter. Vi spesialiserer oss på lederstillinger og spesialiststillinger, særlig innen økonomi, administrasjon, drift, salg, markedsføring og personalhåndtering/HR.

Rådgivning og coaching

Med anerkjent metodikk i bunn gjennomfører vi store og små rådgivningsoppdrag, samt lederstøtte, veiledning og coaching. Aktuelle problemstillinger kan være lederstruktur, omorganisering, nedbemanning, HR-forhold eller individorientert veiledning.