Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit har utdannelse og bakgrunn innen ledelse, personalutvelgelse og organisasjonsutvikling. Han var en av grunnleggerne bak rekrutterings- og konsulentselskapet Rådgiverne, senere innlemmet i Personalhuset i Kristiansand. Åstveit har flere hundre utvelgelsesprosesser bak seg og har ansatt en rekke ledere i sørlandske nøkkelbedrifter. Han grunnla Hodejeger Åstveit i 2009.

Hos Hodejeger Åstveit har Bjørn ansvar for all rekruttering til topp- og mellomlederstillinger, samt faglederstillinger.

Telefon 951 20 526
E-post bjorn@hodejeger-aastveit.no