Erling Danielsen

Erling Danielsen har omfattende utdanning sivilt og fra Forsvaret innen organisasjon, ledelse, økonomi og logistikk. Han har lang fartstid fra Forsvaret, og har også hatt ledende stillinger innen helsevesenet og i privat sektor.

Fra ulike posisjoner har Erling håndtert mange rekrutteringsprosesser, og han har viet mye oppmerksomhet på betydningen av administrasjon, HRM, økonomi, logistikk og styringssystemer for best mulig verdiskapning og resultatoppnåelse.

Hos Hodejeger Åstveit har Erling hånd om rekruttering til ledelse, administrasjon og HR-relaterte stillinger, samt rådgivning innen organisasjonsutvikling.

Telefon 907 47 474
E-post erling@hodejeger-aastveit.no