Randi Mikalsen

Randi Mikalsen har utdannelse i ledelse og personalpsykologi, og har vært med på oppbygging og drift av en landsomfattende butikkjede for lydutstyr/HiFi. Der gjennomførte hun en rekke ansettelsesprosesser, og hun har i tillegg inngående erfaring fra prosjektstyring, markedsføring, kvalitetssikring og personalansvar i offshore-virksomhetene National Oilwell Varco og MHWirth. Randi har særlig fokus på HR-aspektet i ansettelsesprosessen.

Hos Hodejeger Åstveit har Randi hånd om rekruttering av ledere på ulike nivåer, samt spesialstillinger, særlig innen ingeniørfagene.

Telefon 458 60 365
E-post randi@hodejeger-aastveit.no