Tjenester

hodejegeraastveit_lederrekrutteringLederrekruttering

Lederrekruttering har i mange år vært Hodejeger Åstveits hovedprodukt. Vi rekrutterer til toppleder- og lederstillinger. I over 20 år har Hodejeger Åstveit bidratt til å rekruttere mer enn 600 ledere, fortrinnsvis på Sørlandet. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_spesialistrekrutteringSpesialistrekruttering

Hodejeger Åstveit er ledende på spesialistrekruttering. Rekruttering av spesialister og medarbeidere til nøkkelstillinger er et viktig produktområde for oss. Vi rekrutterer til alle fag og bransjer, men har spesielt fokus på spesialister innen bygg og anlegg, vei og samferdsel, oljerelatert virksomhet, økonomi, salg og marked. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_styrerekrutteringStyrerekruttering

Et godt sammensatt styre kan være en avgjørende konkurransefordel både strategisk og markedsmessig. Samtidig vil styret kunne være en uvurderlig støtte for selskapets ledelse og gjennom dette sikre god virksomhetsstyring på vegne av selskapets aksjonærer. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_kandidatevalueringKandidatvurdering og testing

Vi kan evaluere kandidater du allerede har fått tilgang til. For organisasjoner som på egenhånd har kommet i kontakt med en eller flere kandidater tilbyr vi kandidatevaluering – gjerne i tilfeller der man er usikre på hvilken kandidat man skal velge eller når det er behov for å en uavhengig vurdering av en konkret kandidat. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_omstillingnyorienteringPersonlig omstilling og nyorientering

Programmets målgruppe er enkeltindivider som i jobbsammenheng går gjennom personlig turbulente tider. Målet er å hjelpe kandidaten videre mot en ny og riktig jobb. Arbeidsformen er personlige samtaler. Det er kandidaten selv som gjennom egne aktiviteter skaffer seg ny jobb. Vårt bidrag er å være kandidatenspådriver og rådgiver frem mot målet. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_radgivning-veiledning-coachingRådgivning, veiledning og coaching

Vi tilbyr både veiledning og rådgivning for bedrifter og offentlige institusjoner, ledere på ulike nivå, organisasjoner og privatpersoner. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_karriereveiledningKarriereveiledning

Vi hjelper enkeltmennesker å se muligheter ved veiskiller i karrieren. Vi har kompetanse og verktøy som muliggjør konkrete og verdifulle karriereråd. Med riktig karriereveiledning, reduserer man risikoen for feil karrierevalg og øker ofte nedslagsfelt for jobber man velger å søke på. Bedre oversikt over faglig og erfaringsbasert kompetanse vil gi bedre selvinnsikt på veien mot en ny jobb. Les mer (PDF) >>

hodejegeraastveit_ieqtestverktoyIEQ Testverktøy

Vi er glade for å tilby Integrative Enneagram Questionnaire (IEQ). Camilla Eftevaag i Hodejeger Åstveit er den tredje personen i Norge som er sertifisert i dette verktøyet og den eneste på Sørlandet som er autorisert per i dag. Les mer (PDF) >>